Radionice za izradu rukotvorina

TRAJANJE

1 sat dnevno

SADRŽAJ

Izrada različitih rukotvorina

VELIČINA GRUPE

po dogovoru

POKLON

suveniri, rukotvorine

CENA

po dogovoru