Branje gljiva, lekovitog bilja i šumskih plodova

TRAJANJE

3 - 4 sata

SADRŽAJ

odlazak na planinu, upoznavanje sa gljivama, biljkama, uputstva i recepti za pripremu i skladištenje

VELIČINA GRUPE

1-10 osoba

POKLON

ubrane gljive, šumski plodovi i bilje, recepti za obradu i čuvanje bilja i gljiva

CENA

500 dinara po osobi