Posmatranje i hranjenje domaćih i divljih životinja

TRAJANJE

1 sat dnevno

SADRŽAJ

: hranjenje krava, konja, kokošaka, postavljanje hranilica i hrane za divlje životinje

VELIČINA GRUPE

najviše 5 osoba po hranjenju

POKLON

osećaj zadovoljstva što ste pomogli životinjama

CENA

besplatno